Daně z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob

Daňová přiznání (uvedeno správně v množném čísle) jsou dokumenty, které musí podnikatelé i běžní občané odevzdat finančnímu úřadu po určité činnosti (eventuálně před učitou činností), která podle zákona podléhá některé dani.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob je takovou obdobou přehledů, podávaných OSVČ zdravotním pojišťovnám, respektive správě sociálního zabezpečení.

Velkou většinu běžných občanů zajímá "přiznání k dani z příjmů fyzických osob". Toto daňové přiznání podávají osoby, které mají tuto povinnost ze zákona (například OSVČ, které mají tuto výdělečnou činnost jako vedlejší i hlavní a současně jsou zaměstnáni, při souběhu dvou zaměstnání, při příjmech z pronájmu, a v dalších případech), ale také lze toto daňové přiznání podat dobrovolně, a to zejména v případě, kdy opomenou požádat o roční zúčtování daně u zaměstnavatele a nárokují některou ze slev nebo nezdanitelnou částku daně a i v dalších případech.

Mnoho zaměstnanců netuší, jaké jsou možnosti "odečtů" různých částek od daně z příjmů fyzických osob a jak celý systém funguje.

Naše nabídka spočívá i v tom, že Vašim zaměstnancům osvětlíme jejich nároky a uvědomíme je o možných úlevách jak na dani, tak i v případě zdravotního a sociálního pojištění a především je budeme informovat o jejich nárocích v celém systému odvodů ze mzdy.

Zaměstnancům se standardně provede po uzavření kalendářního roku "roční zúčtování", ve kterém je možné zohlednit a uplatnit velkou většinu běžných nezdanitelných částek a slev. V případech, kdy nárok na některé z nich odpovědně uzná jen finanční úřad, nabízíme vypracování daňového přiznání pro takového zaměstnance. Poskytujeme tedy komplexní službu a Vaši zaměstnanci nemusí hledat odborníka, který by jim poradil.

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384

Termíny z praxe

Sleva na dani na poplatníka

Sleva na dani na poplatníka je částka, která v roce 2012 byla opět zvýšena na 2.070,- Kč měsíčně a předpokládejme, že tak zůstane i v budoucích letech, pokud ovšem nepřijdou povodně :-)), kterou si v případě zaměstnání měsíčně uplatňujeme a snižujeme o ni odvod záloh na daň ze závislé činnosti. Tato čáskta je nárokovatlená na celý rok, bez ohledu na to, zda jsme celý rok byli zamětsnání nebo zda jsme po celý rok byli OSVČ. V ročním zúčtování, případně v daňovém přiznání, se tato částka uplatňuje za celý rok, tedy ve výši 12 x 2.070,- Kč = 24.840,- Kč ročně.
Jaký má tato naše poznámka význam? Uvedeme příklad:
Pokud jste 10 měsíců v kalendářním roce evidováni na Úřadu práce a 2 měsíce v roce pracujete za relativně vysokou mzdu (je Vám odvedena zákoha na daň ve výši i 20.000,- Kč), dostanete v ročním zůčtování daně ze závislé činnosti, případně na základě podaného Daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob až 20.700,- Kč zpět.

Je tedy zcela patrné, že i daně lze, a to naprosto v slouladu se zákonem, snížit a využít možností zákona.

Termín k podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je podle zákona nutné podat do 31.března roku následujícího po kalendářním roku zdaňovacího období (za rok 2011 je nutné podat do 31.3.2012), jen v případě, že daňové přiznání podává "Daňový poradce" je posunut termín do 30.června následujícího roku po roku zdaňovacího období - tedy termín je o 3 měsíce prodlouožen (za rok 2011 do 30.6.2012). V naší nabídce je vyhotovení takového daňového přiznání v termínu do 31.3., čímž se šetří náklady na "ověření daňovým poradcem". Tuto službu - vyhotovení daňového přiznání z příjmů fyzických osob - nabízíme i občanům, kteří nejsou zaměstnáni a jejich povinnost podat toto daňové přiznání je ustanovena v zákoně a nemusí být ani "podnikateli", neboť povinnost podat daňové přiznání je i u příjmů z pronájmu (například nemovitost).

Další odkazy (důležité pro různé životní situace):
- daň z převodu nemovitosti
- daň z nemovitosti (daň z nemovitosti je odlišná daň od dani z převodu nemovitosti)
- daň dědická