Daňová přiznání

Chcete mít klid?
Podejte důkladně zpracované daňové přiznání

Prakticky každého občana se jednou za život dotkne nějaké daňové přiznání, i když to není pravidlo stoprocentní.
Jedna skupina daňových přiznání se týká výhradně podnikatelů a daní z podnikatelské činnosti.

Mezi tyto daňové povinnosti patří:

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň spotřební
 • daň silniční
 • Daně, které se dotknou vesměs občana v jeho soukromém životě je:

 • daň dědická
 • daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • daň vybíraná srážkou
 • Daně, které se váží jak k podnikání, tak i k občanskému životu jsou:

 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň z nemovitosti
 • daň darovací
 • Dále v našem řádu existují ještě daně:

 • ekologická daň (zemní plyn a další plyny, pevná paliva, elektřina
 • poplatky z biopaliv
 • V souvislosti s našimi službami nás zajímají především daně z příjmů (právnických i fyzických osob), daně ze závislé činnosti, daně vybírané srážkou, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň spotřební a okrajově zmíníme i daně z nemovitostí a převodu nemovitostí a daň darovací a dědickou.

  Všechny daně se odvádí státu a ke všem daním patří daňové přiznání, na jehož základě se finanční úřad za prvé dozví o určité činnosti, která podléhá dani, a v druhé řadě daň vyměří a ohlídá její zaplacení. každá daň má stanoven termín pro podání daňového přiznání a termín pro zaplacení daně, případně její odvod. Veškeré informace jsou dostupné na stránkách Daňové správy, anebo na stránkách Ministerstva financí.

  V tomto okamžiku je nutné podotknout, ovšem podotknout zcela zásadně, že běžný občan z informací na stránkách Daňové správy a Ministerstva financí nebude příliš moudrý, a to i proto, že zákony a předpisy obsahují mnohdy odkazy na jiné zákony a předpisy, a při prvním kontaktu s takovým dokumentem jde člověku ze všech těch odkazů hlava kolem, a mohl by hrozit i lehčí úraz :-).
  Konto+ Vám nabízí základní orientaci ve všech daňových zákonech a předpisech, poradenství při začátcích podnikání i při dalších situacích, například koupě a prodej nemovitosti, dědictví a darování, a tak dále.

  Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384