Mzdové účetnictví

Dokonalé mzdové účetnictví - předpoklad spokojeného zaměstnance

Mzdové účetnictví je specifická oblast účetnictví (v oblasti služeb mzdového účetnictví se zaměřujeme především na dostupné regiony Brno, Vyškov a Slavkov u Brna, a to zejména z důvodu potřeby osobního kontaktu s institucemi sociálního a zdravotního pojištění).
Nabídneme Vám vedení mzdového účetnictví včetně personální agendy. Mzdové účetnictví poskytujeme na profesionální úrovni podle aktuálních předpisů daňových a zákonů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Pro zájemce poskytujeme i poradenství pro mzdové účetnictví.
V rámci vedení agendy mzdového účetnictví zajišťujeme jak měsíční zpracování mezd, tak i roční zúčtování se všemi náležitostmi a doprovodnými činnostmi, včetně informací pro zaměstnance o možných slevách a úlevách.

Ve všech činnostech pro naše zákazníky aplikujeme platná znění zákonů a předpisů, které vznikají na základě neustálých novel a přijímaných změn zákonů, a to jak v oblasti nárokování úlev a slev na dani, tak i v oblastech metody stanovení odvodů. Vašim zaměstnancům, i Vám, poskytneme informace a návody, jak co nejefektivněji využít možností daných zákony a bez zbytečných časových ztrát tyto výhody čerpat.

V souladu se zákoníkem práce a předpisy pro dokumentaci zpracujeme veškeré procesy do přehledných a upravitelných výstupů jak v papírové formě, tak i ve formě digitální dle Vašich požadavků a na principu využití moderních metod zpracování dat. Vstřícnost z naší strany je i ve směru splnění Vašich požadavků na vzhled dokumentů a oběh dokladů.

Zaměstnavatelům nabízíme vedení mzdového účetnictví, včetně všech souvisejících činností:

 • zúčtování měsíčních mezd
 • personální agenda
 • pracovní neschopnost, včetně dloouhodobé PN, PÚ, NPÚ, náhrad v mateřství, atd...
 • agenda OSSZ (správa sociálního zabezpečení)
 • agenda ZP (zdravotní pojišťovny)
 • předdůchodová agenda
 • agenda související s daněmi ze závislé činnosti a FP
 • roční zúčtování daní ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • evidenční lístky důchodového pojištění
 • agenda pracovních vztahů (pracovní smlouvy, DPČ, DPP, atd.)
 • případně další činnosti dle specifikací klienta
 • Služby poskytujeme pro celý Jihomoravský kraj, "mzdové účetnictví" zejména pro regiony Brno, Vyškov a Slavkov u Brna.

  Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384

  Termíny z praxe

  Mzda a plat

  Pro úvodní vysvěltení co je myšleno pod pojmem mzdy zmíníme dva základní termíny: MZDA a PLAT.
  PLAT - penežité plnění za práci (řečeno jazykem normálních lidí je to odměna za práci) ve státním sektoru (státní zaměstnanci, dále zaměstnanci příspěvkových organizací, samostatných územně správních celků, škol (nesoukromých), zdravotnictví (nesoukromého - veřejného neziskového) a státních fondů.
  MZDA - peněžité plnění za práci (řečeno jazykem normálních lidí je to odměna za práci) u soukromých firem.
  V podstatě jsou oba termíny to stejné, rozdílem odměňování ve státní správě a u sokromého subjektu je většinou ten, že ve státní správě funguje jakýsi systém tabulek, tarifů a stupňů, podle kterých se v závislosti na vykonávané funkci, délce praxe a některých dalších kritérií dá celkem přesně zjistit "kolik" bude činit nároková složka měsíčního platu. Nenároková složka je druhou částí platu, a jsou to takzvané odměny, které se poskytují na základě aktuálního pracovního výkonu, ale také na základě aktuálních možností organizace.
  Oproti tomu mzda v soukromém podniku se různí firmu od firmy. Ekonomicky silnější firmy mohou za stejnou práci nabídnout vyšší mzdu a naopak, a většinou bývá sjednána jedna částka (k tomu náleží zákonné příplatky, například za práci ve svátek a tak dále), která je paušálně vyplácena.
  Mzda může být i úkolová, a jak už název napovídá, jde o odměnu za splnění úkolu.
  Dalším termínem je služební příjem, kterým jsou odměňováni příslušníci sborů podle služebního zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (například policisté, vězeňská služba, celníci, atd.), který zde nebudeme rozebírat, protože je to kapitola komplikovaná a pro normální návštěvníky nepřínosná.

  Odvody ze mzdy

  S odměnou za práci souvisí odvody "do státního rozpočtu" kterým se souhrně říká daně, ale ve skutečnosti nejsou daněmi všechny.
  Odvody z mezd:
  - daně ze závislé činnosti (závislá činnost je právě zaměstnání)
  - zdravotní pojištění (ve prospěch zdravotní pojišťovny, které se využije na ošetření u lékaře, léky, různé pomůcky, operační zákroky, a tak dále)
  - sociální zabezpečení (pojištění nemocenské, pojištění důchodové a příspěvek na nezaměstnanost)
  Tyto 3 základní položky tedy tvoří zákonné odvody ze mzdy, a po jejich odpočtu z hrubé mzdy bychom získali čistou mzdu (existzují však další úlevy na dani ze závislé činnosti, které vystupují ve prospěch zaměstnance a čistou mzdu zvýší) viz. Daně ze závislé činnosti.