Daňová evidence

Daňová evidence - vedení daňové evidence

Daňová evidence je podstatně jednodušším systémem záznamů (pro zjištění základu daně), ze kterých se zjišťuje základ daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích a údaje o majetku a závazcích. Účtovat formou daňové evidence mohou všechny subjekty, které nemají povinnost vést účetnictví podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §1 odst. 2. Dříve se daňová evidence nazývala jednoduchým účetnictvím, poněvadž zde neexistuje forma podvojného zápisu.

Všechny běžné OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) mají povinnost vést daňovou evidenci, vyjma těch, které si uplatňují výdaje formou paušálu, a které tedy nemusí vést daňovou evidenci a uchovávat doklady výdajů, ale vedou jen evidenci příjmů a pohledávek.
 POZOR!!! :  V případě, že taková osoba  je plátcem DPH, MUSÍ VÉST  evidenci pro účely DPH a daňové doklady uchovávat, a to z důvodu provedení daňové kontroly.

Konto+ nabízí jak vedení daňové evidence včetně poradenství při rozhodování o způsobu uplatnění výdajů, tak i poradenství při vedení daňové evidence všem osobám, jejichž povinnost je v tomto směru daná zákonem.

Nabízíme Vám i poradenství v otázkách mezd, sociální zabezpečení a zdravotního pojištění, poskytujeme i poradenství pro mzdové účetnictví.

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384