Zdravotní pojištění v oblasti zaměstnanosti

Zdravotní pojištění u prací konaných v pracovním a mimopracovním poměru

Zdravotní pojištění se týká prakticky všech občanů našeho státu.
Zdravotní pojištění musí mít každý měsíc uhrazen každý občan. Z tohoto hledika, tedy hlediska, kdo platí za daného občana zdravotní pojištění známe 3 okruhy osob:

 • osoby, za něž platí zdravotní pojištění stát (důchodci, děti, studenti, invalidé, atd.)
 • osoby, které jsou v pracovním poměru a za něž odvádí pojistné zaměstnavatel
 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si hradí pojistné samy
 • osoby bez příjmů. které si musí pojistné hradit samy
 • Náplň činnosti našeho poradenství je zastoupena většinou v druhém bodě, a to u osob v zaměstnaneckém poměru, a dále pro OSVČ. Celý systém podmínek, kdy se zdravotní pojištění a v jaké výši platí, je poměrně komplikovaný, ale jednou podmínkou, která platí vždy bez jakékoliv vyjímky je, že za každého občana republiky (pokud není zdravotně pojištěn v cizině) musí být každý měsíc zdravotní pojištění uhrazeno.
  I v případě zaměstnání (v pracovním či mimopracovním poměru) není situace zcela jednoduchá a není vždy pravidlem, že se zdravotní pojištění pplatí, tedy že daný příjem podléhá zdravotnímu pojištění (DPP do 10.000,- nebo DPČ do 2.500,- a další vyjímky).
  Ovšem znovu připomínáme, že za každého občana musí být alespoň minimální zdravotní pojištění každý měsíc uhrazeno. Minimální zdravotní pojištění pro rok 2012 činí 1.080,- Kč (13,5 % z 8.000,- Kč - z minimální mzdy) pro osoby bez zdanitelných příjmů. To znamená, že když "někdo" nepracuje, musí si měsíčně platit na zdravotní pojištění sám 1.080,- Kč, v opačném případě (pokud neplatí), mu sice nehrozí, že by nebyl ošetřen, ale zdravotní pojišťovny po něm samozřejmě bude dlužné poíjistné, které nezaplatil, včetně penále, vymáhat.

  Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384

  Termíny z praxe

  K čemu slouží zdravotní pojištění?

  Zdravotní pojištění je částka, kterou poskytujeme zdravotní pojišťovně (u které jsme registrovaní - například VZP, ZPMV, VoZP a další) každý měsíc. Zdravotní pojišťovnou je pak hrazena částka za následující výkony:
  - ošetření u lékaře
  - pobyt v nemocnici
  - zákroky v nemocnici i v ambulanci
  - léky, které si na recept vyzvedáváme v lékarně
  - některé hrazené zdravotní pomůcky
  - některé ozdravné a lázeňské pobyty
  - a další služby a výrobky

  Tímto krátkým, a ne úplným výčtem, jsme jen chtěli ujasnit mnoha občanům, že ze zdravotního pojištění se nehradí "nemocenská", tedy částky, které obdržíme v době nemoci od OSSZ (správa sociálnního zabezpečení). Tato "nemocenská" - tedy správně dávka nemocenského pojištění - je placena z pojištění nemocenského, které vybírá Okresní (případně městská nebo pražská) správa sociálního zabezpečení, a nemá nic společného se zdravotním pojištěním a zdravotními pojišťovnami.