Účetnictví

Účetnictví - zákonná povinnost pro podnikatelské subjekty

Vedení účetnictví je zákonnou podmínky pro všechny osoby (fyzické i právnické), které provozují výdělečnou činnost ve smyslu Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění.
Každá taková osoba má prakticky dvě možnosti, jak splnit tuto bezvyjímečnou povinnost, a to buď vlastními silami, anebo externím zpracováním účetnictví. "Projekt Konto+" nabízí všem subjektům, které se rozhodnou pro externí vedení účetnictví, tuto služby v příznivých termínech, cenách a ke stoprocentní spokojenosti zákazníka.

Veškeré služby účetního charakteru nabízíme jak začínajícím podnikatelům, tak i zavedeným firmám a společnostem. Poskytujeme vedení účetnictví a daňové evidence pro OSVČ, živnostníky, řemeslníky, obchodníky, obchodní společnosti, malé i větší firmy, školy, různé zájmové organizace atd.

V rámci našich služeb nabízíme účetní poradenství s vazbou na daňovou legislativu a v závislosti na Vašich záměrech a podnikatelských plánech, návrhy na možnosti snížení daní v souladu s předpisy, poradenství při prodeji firmy či společnosti nebo při netradičních obchodních případech.

Žádný klient pro nás není malý.

Účetním jednotkám, které nemají povinnost vést účetnictví nabízíme vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) za přijatelné ceny.

Účetním jednotkám s povinností vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) nabízíme jeho vedení (při nízkém objemu) za smluvní paušální cenu.

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384