Účetní poradenství

Účetní poradenství - interní vedení účetnictví s využitím poradenství

Účetní poradenství nabízíme firmám, které realizují vedení účetnictví, případně vedení daňové evidence, nebo se k tomu chystají, ve vlastní režii

Veškeré služby účetního charakteru nabízíme jak začínajícím podnikatelům, tak i zavedeným firmám a společnostem. Poskytujeme služby vedení účetnictví, účetní poradenství a daňové evidence pro OSVČ, živnostníky, řemeslníky, obchodníky, obchodní společnosti, malé i větší firmy, školy, různé zájmové organizace atd.

Silnou pozici má účetní poradenství pro začínající živnostníky a podnikatele, kterým předložíme a doporučíme první povinnosti, které musí splňovat, aby jejich podnikání bylo v souladu se zákonem a předpisy. Těmto osobám se tak dostane všech informací od jednoho zdroje, a nemusí komplikovaně zjišťovat na různých institucích, co vlastně mají za povinnost. V těchto momentech jsme schopni i úvodního poradenství ohledně podnikatelského záměru z hlediska marketingu a první finanční rozvahy, s poukázáním na možná úskalí a rizika.

Nabízíme Vám i poradenství v otázkách mezd, sociální zabezpečení a zdravotního pojištění, poskytujeme i poradenství pro mzdové účetnictví.

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384