Sociální zabezpečení zaměstnanců a OSVČ

Sociální zabezpečení v oblasti zaměstnanosti a OSVČ

Sociální zabezpečení se týká v převážné míře zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Částka, která se odvádí na sociální zabezpečení zaměstnanců se skládá ze tří složek:

 • důchodové pojištění
 • nemocenské pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Každý zaměstnanec i zaměstnavatel, pokud tedy jeho příjem podléhá platbě pojistného na sociální, ze své mzdy či platu odvádí určitou část na pojistné na sociální zabezpečení. Celkově se odvede u příjmu ze závislé činnosti 31,5% nebo 32,5% na toto sociální pojištění.

  Tak jako u ostatních odvodů není situace až tak jednoduchá. Existují vyjímky a různé úlevy od plateb, a to podle druhu poměru (pracovní, mimopracovní, malého rozsahu, ...), podle výše dosaženého měsíčního příjmu, podle toho, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší pracovní poměr a tak dále.


  Sociální pojištění si nemusí všichni občané platit, tak jako zdravotní pojištění, ovšem nemají následně nárok na dávky ze sociálního pojišění, což je přirozené. Toho se využívá zejména u OSVČ, které si neplatí nemocenské pojištění. Na druhou stranu ale, pokud si ho platí a první 3 týdny neobdrží žádnou částku, je to vcelku pochopitelné.

  Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384

  Termíny z praxe

  K čemu slouží pojistné na sociální zabezpečení?

  Sociální pojištění je částka (složená ze tří částí - viz. výše), odvádíme "Správě sociálního zabezpečení", a ta zase vybrané peníze rozděluje na:
  - dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství)
  - výplata důchodů (starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí)
  - hmotné zabezpečení uchazečů o práci, další náklady a správní výdaje úřadů práce

  Celá problematika této oblasti je natolik rozsáhlá a komplikovaná, že se vyvarujeme zde pordrobnějí rozebírat jednotlivé prvky.
  Zaměstnanců se vesměs týkají dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a v předdůchodovém věku jejich starobní důchod.
  Osob samostatně výdělečně činných se zase týkají především platby na důchodové pojištění, případně peněžitá pomoc v mateřství, jejíž výplata se oproti minulým rokům zpřísnila, neboť jak už jsme uvedli, je malé procento OSVČ, které si platí pojistné na nemocenské pojištění, a ošetřovné nemůže být OSVČ nárokováno.