Roční zúčtování daně

ze závislé činnosti a funkčních požitků

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků

Daně ze závislé činnosti jsou jediné skutečné daně, které se "strhávají" zaměstnancům z jejich výplaty. Tyto daně se sráží (strhávají) měsíčně z výplaty a říká se této srážce záloha na daň ze závislé činnosti a funkčních požitků. Jak už tento název napovídá, je to "záloha" a jako každá jiná záloha se musí také vyúčtovat.
Toto vyúčtování se nazývá roční zúčtování daní ze závislé činnosti a funkčních požitků, a provádí se každý rok, tedy po ukončení kalendářního roku, a každému zaměstnanci, který o to požádá, (požádat musí do 15.2. následujícího roku) a nemá povinnost podat daňové přiznání, zaměstnavatel na své náklady provede toto roční zúčtování. Zaměstnanec je jen povinnen včas požádat o roční zúčtování a doložit všechny nunté doklady.

Nabízíme všem soukromým zaměstnavatelům i ostatním organizacím vedení mzdového účetnictví včetně personálních činností a s tím související roční zúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, a to odborně a se zaměřením na platné zákony. Zaměstnancům i zaměstnavatelům poradíme, jak v rámci zákona snížit daňovou zátěž.

Vaše podklady zpracujeme jak v elektronické, tak i tištěné formě a stejně tak naše výstupy Vám připravíme podle Vašich představ.

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384

Termíny z praxe

Daně z příjmů ze závislé činnosti

Pracovní poměr

Pracovní poměr je klasifikován stadnardní pracovní smlouvou a platí pro něj všechny uvedené podmínky dle Zákoníku práce.

Mimopracovní poměr

Mimopracovní poměr je uzavírán dvěma možnými způsoby:
- dohoda o pracovní činnosti
- dohoda o provedení práce

Proč jsou tyto dohody dohodami o pracech konaných mimo pracovní poměr? Mají několik odlišných náležitostí:
- nepodléhají výplatě odstupného (po skončení dohody neobdrží zaměstnanec odstupné v žádném případě)
- odlišně se posuzují překážky v práci na straně zaměstnance (dočasná pracovní neshopnost, ošetření u lékaře, atd.)
- neplatí zde zásady pracovní doby a odpočinku, platné pro pracovní poměr (například dovolená)
- ukončení dohody a poměru jsou odlišné
- odlišná pravidla pro odměny z dohody o provedení práce a pracovní činnosti

Příjmy ze závislé činnosti, které obdrží zaměstnanec musí být vždy podloženy písemnou smlouvou. V roce 2010 ještě nemusela být pouze jediná "Dohoda o provedení práce" uzavřena písemně, ale od roku 2011 je to zákonná podmínka.
Všechny typy smluv (pro pracovní i mimopracovní poměr)jsou podkladem pro "příjmy ze závislé činnosti". Příjmy se však liší v tom, zda podléhají dani, zdravotnímu nebo sociálnímu pojištění. Problematika je tak rozsáhlá, že Vám na případné dotazy odpovíme písemně.

Všechny příjmy však souvisí s daní z příjmů, sociálním a zdravotním pojištěním. Každý příjem může však specificky podléhat nebo nepodléhat jednotlivým odvodům. Například od roku 2012 (1.1.2012) zúčtovaný příjem z "Dohody o provedení práce" do 10.000,- Kč měsíčně nepodléhá ani sociálnímu , ani zdravotnímu pojištění, jen dani z příjmu ze závislé činnosti. U "Dohody o provedení práce" však nesmí být roční suma odpracovaných hodin vyšší než 300. A platí další podmínky a omezení pro práce konané na základě mimopracovních dohod. Například při měsíční vyplacené mzdě podle "Dohody o pracovní činnosti" malého rozsahu ve výši do 2.500,- Kč nepodléhá ani sociálnímu, a ani zdravotnímu pojištění.