Daně - občané

Daně, které se týkají především nepodnikajících občanů

Daně, které se týkají především občanů:

 • daň dědická
 • daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • daň vybíraná srážkou
 • K daním, které se výhradně dotýkají občanů - fyzických osob, i když zákon zná i III. skupinu dědiců, kterými jsou i právnické osoby (§11 odst. (4)), patří zejména daň dědická.

  Daň dědická se řídí Zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

  U skupin podle §11 odst(2) a odst(3) je podle zákona dědictví od daně osvobozeno, a existuje výčet dalších podmínek, které umožňují nárokovat osvobození od daně dědické, nicméně, je třeba počítat při vyrovnání daně dědické, tedy celého dědictví, s poplatkem u notáře, který může být i v desetitisících, podle výše hodnoty dědictví.

  Dalším úskalím při varovnání dědictví je zdědění dluhů, které lze odmítnout, ale jen pokud odmítneme celé dědictví. V každém případě jsme povinni vyrovnat dluhy jen dop výše dědictví.

  Dalšími daněmi, které se sice týkají i právnických osob a podnikatelů, jsou daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitostí, se kterými se potká každý občan, který vlastní dům, byt, pozemek a tak dále.

  KONTO+ nabízí služby, kdy Vám všechny tyto daně pomůžeme vyřešit podle zákona, včetně sestavení daňového přiznání.

  Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384