Daně spotřební

Daně spotřební - vysoké nepřímé daně

Plátcem této daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů (podrobnější a přesná definice je v uvedeném zákoně). Občanů se tedy tyto daně dotýkají jen tím, že jsou (podle zákona) poplatníky daně, a daň může tvořit i více než polovinu ceny daného zboží. Daň se týká tabáku, alkoholu a pohonných hmot. Spotřební daně se řídí Zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Vzhledem k tomu, že se tato daň dotkne jen úzkého spektra firem, nebudeme se tu obšírněji zabývat touto daní, jen uvedeme několik příkladů, pro poplatníky daně - tedy občany - a to k uvědomění, kolik stát z těchto "neduhů" inkasuje.

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384

Termíny z praxe

Cigarety:

Z balíčku 20 cigaret za 65,- Kč se odvede spotřební daň ve výši 40,20 Kč. DPH z takové krabičky cigaret se odvede ve výši 10,83, a tedy celkově na těchto nepřímých daních vybere stát z utracené ceny 65,- Kč - částku ve výši 51,03 Kč !!! - možná by se dalo polemizovat, zda je tedy v zájmu výběrčího daní otakovou částku přijít?

Benzín:

Sazba daně pro běžný benzín je ve výši 12,84 Kč z 1 litru. Předpokládáme-li cenu 1 litru Naturalu ve výši 37,- Kč, DPH bude z této částky 6,17 Kč. Součtem dostaneme částku 19,01 Kč z jednoho litru, což je opět více než polovina ceny prodejní. :-)

Tyto dva příklady uvádíme pro běžné občany, aby si uvědomili, kolik tedy stát odčerpá z jejich utracených peněz za benzín nebo cigarety.