Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je daní, které podléhají všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní společnosti, nestátní neziskové organizace, sdružení FO i PO, veřejnoprávní právnické osoby - stát, krej, obce - školy atd.).

Daň z příjmů právnických osob se řídí Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který se dotýká jak daní z příjmů FO, tak i daní z příjmů PO.

V roce 2012 činí sazba daně 19%.

U daně z příjmů právnických osob, bohužel, není obdoba možných úlev, která by odpovídala úlevám u daně z příjmů fyzických osob. Na druhou stranu ale právnická osoba ze svých příjmů neodvádí sociální a zdravotní pojištění, což je logické, uvědomíme-li si, že většinou jsou právnické osoby zřizovány za účelem dosažení zisku (s vyjímkou neziskových a dalších organizací).

KONTO+ nabízí v rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence i zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob.

Konto + / kontakty: info@konto-plus.cz; tel.: +420 602 559 384